top of page

עו"ד אלי לוינזון-סלע -  גישור עסקי ומסחרי וייעוץ וליווי תהליכי מו"מ וקונפליקט

נסיוני המשפטי, הניהולי והעסקי של מעל 25 שנים הביא אותי להתמחות בגישור ויישוב סכסוכים וליווי, ייעוץ והדרכה לתהליכי מו"מ עסקי ומסחרי. מאז בחרתי בתחום זה גישרתי בהצלחה בעשרות רבות של תיקים שהופנו אלי מבתי המשפט ועל ידי הצדדים עצמם או באי כוחם.   

 

בהליך הגישור, הצדדים הם המעצבים את הפתרון בעצמם. אני מסייע ומאפשר לצדדים לגבש את הפתרונות המתאימים להם בעזרת השכלתי המקצועית בתחומי המשפט והגישור בצירוף ניסיוני הרב ועתיר השנים בתחום העסקי במגוון רחב של תפקידים, בניהול מו"מ, בפתרון קונפליקטים מסחריים ועסקיים ויישוב סכסוכים ומחלוקות משפטיות. 

המודלים הייחודים בהם אני עושה שימוש והניסיון שצברתי יסייעו לפתור סכסוכים מסחריים ומשפטיים, קונפליקטים בין בעלי תפקידים בארגונים, סכסוכים וקונפליקטים בין פונקציות פנים ארגוניות, סכסוכי עובד-מעביד, לייעוץ להנהלות במצבי קונפליקט עם שותפים עסקיים, לקוחות  וספקים אסטרטגיים וגופים מתחרים.  

 

הליכי הגישור מתקיימים לרוב לפני כמגשר יחיד אולם בתיקים המתאימים לכך קיימת אפשרות לשלב  גישור בשניים המשלב יכולות גישור רב-תחומיות, על ידי צירוף מגשר מהתחום הכלכלי חשבונאי.  

 

ייעוץ וליווי בתהליכי מו"מ וקונפליקט

אעמיד לרשותכם את עשרות שנות נסיוני המצטבר בטיפול במשאים ומתנים מסוגים שונים, בקונפליקטים תוך ארגוניים, בין ארגונייים, בין שותפים עסקיים וחברות, בין מעביד לעובד/ים, בין בעלי שליטה, משכירים ושוכרים ועוד.

 

אסייע לכם בהבנת הקונפליקט, ניתוח האפשרויות 

העומדות בפניכם וליווי שוטף בתהליך המו"מ ופתרון הקונפליקט.

 

הליך הגישור

הליך הגישור הוא למעשה מסגרת להידברות בעזרת צד שלישי בלתי מוטה המסייע לצדדים להגיע להסדר מוסכם בנושאים השנויים במחלוקת.

 

בתהליך הגישור הצדדים מגדירים באופן שיטתי את נושאי המחלוקת, מפתחים ושוקלים אופציות ובוחרים באופציה המוסכמת אשר באופן מציאותי משתלבת עם צורכיהם וציפיותיהם

המגשר המנוסה מסייע לצדדים לרדת לשורשן של הבעיות, לזהות את האינטרסים של הצדדים, לרבות  המסחריים והכלכליים ולתת מענה ותמיכה לגיבוש פתרונות מוסכמים ומועילים לכל המעורבים בסכסוךץ 

bottom of page