top of page
שליטה בתוצאות - בניגוד לכל הליך אחר כאן הצדדים שולטים בתהליך ולא מעבירים את השליטה לצד או לרשות כלשהי.
 
תקשורת פתוחה ויעילה - הדרך לפתרון הטוב ביותר היא בהדברות ישירה בין הצדדים ולא דרך מייצגים, הליכים ופרוצדורות משפטיות.
 
​יצירתיותהזדמנות לגיבוש פתרונות יצירתיים ורווחיים לכל הצדדים המעורבים.
 
חיסכון בזמן - הליך הגישור קצר משמעותית מכל הליך משפטי אחר בשל מטרתו ופשטותו.
 
חיסכון ושליטה בהוצאות - כל צעד נעשה בהסכמה.
 
סודיות, דיסקרטיות  ופרטיות - הליך הגישור נערך תחת חסיון מוחלט.
 
צרכי הצדדים - הגישור נועד לתת מענה לצרכי הצדדים ולא לקבוע תקדימים או פסיקות עקרוניות.
 
מתן תוקף של פסק דין להסדר גישור - ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה למתן תוקף של פסק דין להסדר גישור שהושג בהליך גישור ליישוב סכסוך לאחר פנייה לערכאות. 

 

 

יתרונות הגישור :

bottom of page