top of page

מהו גישור ?

תהליך הגישור הוא מסגרת להידברות בעזרת צד שלישי בלתי מוטה המסייע לצדדים להגיע להסדר מוסכם בנושאים השנויים במחלוקת. בתהליך הגישור הצדדים מגדירים באופן שיטתי את נושאי המחלוקת, מפתחים ושוקלים אופציות ובוחרים באופציה המוסכמת אשר באופן מציאותי משתלבת עם צורכיהם וציפיותיהם. 

 

מאחר והנטייה הטבעית של צדדים לסכסוך היא למו"מ תחרותי, הרואה בסכסוך "משחק סכום אפס" במסגרתו כל רווח של האחד בא על חשבון האחר, נדרשת מעורבותו של צד שלישי, המגשר, אשר יסייע לצדדים לעבור לפסים של מו"מ אינטגרטיבי, משתף, מבוסס אינטרסים ויסייע לנטרל את הכשלים בתהליך המו"מ (כשלים קוגניטיביים, קשיים אסטרטגיים, חוסר אמון והיעדר שקיפות וכיוב').

 

במסגרת תהליך הגישור אנו עוזרים לצדדים "להתקלף" מהעמדות שהם מציגים ולחשוף את האינטרסים של כל צד. לאחר חשיפה ודיון משותף באינטרסים יכולים הצדדים, בעזרת המגשר, למפות את הנושאים לדיון, להעלות יחדיו אופציות שונות עד להגעה לפתרון מוסכם שיגלם את האינטרסים של הצדדים ולהגיע כאמור בסופו של תהליך לאופציה מוסכמת שתגובש לכדי הסכם שיסיים את הסכסוך.

 

bottom of page