top of page
גישור ויישוב סכסוכים
IMG_7311.JPG

ייעוץ בתהליכי קונפליקט

אסייע לכם בהבנת הקונפליקט, ניתוח האפשרויות העומדות בפניכם וליווי שוטף בתהליך המו"מ ופתרון הקונפליקט.

ייעוץ וליווי במשא ומתן

אשמח להעמיד לשירותכם את נסיוני עשיר בניהול משא ומתן מסחרי ועסקי מכל סוג שהוא.

גישור בסכסוכים ומחלוקות

מגשר בעל נסיון עשיר בגישור בתיקים מסחריים ואזרחיים בהפניית בתי המשפט ובפנייה ישירה של הצדדים ובאי כוחם. נמנה על רשימת המגשרים של בתי המשפט מכח תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים) תשע"ח- 2017.

הנסיון המשפטי, הניהולי, והכלכלי העשיר שלי מסייע לפתרון בהסכמה של כל סכסוך או מחלוקת חוזית, מסחרית, עסקית, יחסי עבודה, מחלוקות פנים ארגוניות.

בהתאם לצרכי התיק, ניתן לנהל הליכי גישור בשניים, תך שילוב בין תחומי בעזרת מגשר נוסף מהתחום הכלכלי חשבונאי.

 


אלי לוינזון-סלע

עו"ד ומגשר

 

טל. 054-4924526

bottom of page